EU4Culture

EU4Culture je čtyřletý projekt financovaný Evropskou unií podporující kulturní sektor v zemích Východního partnerství EU - Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii, Moldavsku a na Ukrajině.

Cílem projektu je propagovat kulturu jako hybatele růstu a sociálního rozvoje v celém regionu. Cílem je pomáhat při tvorbě strategií kulturního rozvoje měst a obcí, poskytovat granty a podporovat budování kapacit pro naplnění těchto strategií a organizovat programy mobility pro umělce a kulturní profesionály.
Dalšími cíli EU4Culture je podpora místního kulturního dědictví, kultury a kreativního průmyslu, posilování mezikulturního dialogu, výměna znalostí v jednotlivých zemích a pomoc při zlepšování místní správy v kulturním sektoru.
Do čtyř let projekt poskytne finanční prostředky na implementaci Strategií rozvoje kultury pro 6 vybraných měst (s výjimkou hlavních měst), podpoří 6 místních a regionálních festivalů, 12 kulturních projektů, 12 projektů křížové inovace a 250 programů mobility.